Ludu kapłański, ludu królewski
nuty

Ref.: Ludu kapłański, Ludu królewski,
Zgromadzenie ¶więte, Ludu Boży, ¦piewaj Twemu Panu!

1. K.: Tobie ¶piewamy, o Synu umiłowany Ojca,
S.: Uwielbiamy Cię, M±dro¶ci przedwieczna,
Żywe słowo Boga.

2. K.: Tobie ¶piewamy, jedyny Synu Maryi Panny.
S.: Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie,
Ty¶ nas, przyszedł zbawić.

3. K.: Tobie ¶piewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich.
S.: Uwielbiamy Cię, o Chryste, nasz Królu
Cichy i pokorny.

4. K.: Tobie ¶piewamy, jedyny Po¶redniku ludzko¶ci.
S.: Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie,
Drogo nas wiod±ca.

5. K.: Tobie ¶piewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu.
S.: Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju,
Przez Krew Twego Krzyża.

6. K.: Tobie ¶piewamy, Ożywcze ¬ródło, daj±ce łaskę.
S.: Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie,
Żywa Wodo, Chryste.

7. K.: Tobie ¶piewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany.
S.: Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy,
My, Twe latoro¶le.

8. K.: Tobie ¶piewamy, prawdziwa Manno, daj±ca życie.
S.: Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyj±cy,
Który¶ zst±pił z nieba.

9. K.: Tobie ¶piewamy, Pasterzu wiod±cy do królestwa.
S.: Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzasz
Wszystkie owce Twoje.